Disclaimer

Algemene internet voorwaarden
Star Remedies B.V. besteedt de uiterste zorg aan gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Star Remedies B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, linkspartners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Toegang tot en gebruik van de Star Remedies B.V. website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Star Remedies B.V. website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de website van Star Remedies B.V. . Door contact te leggen en te behouden met de Star Remedies B.V. website stem je in met deze voorwaarden. De websites en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Star Remedies B.V. en diensten en producten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Star Remedies B.V. website bekende gegevens. Star Remedies B.V. kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Star Remedies B.V. kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Star Remedies B.V. website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Star Remedies B.V. behoudt zich het recht voor om de Star Remedies B.V. website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Star Remedies B.V. kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright informatie
Op de website van Star Remedies B.V. zijn auteursrechten van toepassing. Dat wil zeggen dat het niet geoorloofd is om de website of de inhoud daarvan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te repliceren op welke wijze dan ook al dan niet voor commercieel gebruik. Wilt u gebruik maken van informatie op onze sites die verder gaan dan alleen het privé gebruik, dan heeft u hier dus schriftelijke toestemming voor nodig. Neem in een dergelijk geval contact op met Star Remedies B.V.. Het geheel van de inhoud, afbeeldingen, pagina’s, scripts, en iconen van de Star Remedies B.V. website zijn het exclusieve eigendom van Star Remedies B.V.. Overige afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets van de website mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Star Remedies B.V.. Het ontwerp en de techniek van de website is eigendom van Star Remedies B.V.

Aansprakelijkheid
Star Remedies B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Star Remedies B.V. website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Star Remedies B.V. website.

Vrijwaring met betrekking tot beschikbare documenten en software op deze website.
Star Remedies B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor de directe of indirecte materiële, immateriële en financiële schade welke al dan niet door het gebruik van de beschikbaar gestelde software en documenten op deze website mocht plaatsvinden.

Links
De Star Remedies B.V. website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Star Remedies B.V. evenmin verantwoordelijkheid dragen. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door Star Remedies B.V. gezien als een service en niet als een vereiste.

Producten
Het gebruik van onze producten is geheel voor eigen risico, bij aanhoudende klachten raden wij u aan een (behandelend) arts of therapeut te raadplegen.

Star Remedies is een geregistreerd handelsmerk van Star Remedies B.V..