Ainsworths Bach bloesem remedies

Orginele Bach Bloesem Remedies gemaakt door Ainsworths volgens de orginele verdunning van 1 druppel moedertinctuur op 240 druppels brandy. De beste kwaliteit bach bloesem remedies kopen doe je hier.

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie Rock Rose Voor emotionele ondersteuning van mensen die beland zijn in een acute, extreme crisissituatie waarbij schrik of het gevreesde levenseinde heerst; een ongeluk, natuurramp of levensgevaarlijke verwonding. Voor hen die door hun emotionele toestand hysterisch reageren, snel in de war of opgewonden zijn of neigen innerlijk in vrees te raken. Eigenschap […]

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie Rock Water Emotionele ondersteuning voor strenge, onbuigzame mensen die starre principes en maatstaven naleven. Door hun verregaande zelfdiscipline en fanatische drang naar perfectie onderdrukken ze vitale behoeften en gaan er veel genoegens en levensvreugde aan hen voorbij. Soms zijn zij geneigd tot zelfgenoegzaamheid of een soort emotionele hoogmoed waarbij ze meewarig het […]

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie Scleranthus Ter emotionele ondersteuning voor besluiteloze en grillige mensen, mensen met een gebrek aan emotioneel innerlijk evenwicht. Ze worden voortdurend heen en weer geslingerd tussen twee mogelijkheden. Hun mening als ook hun stemming zijn voortdurend aan verandering onderhevig; ze vallen van het ene uiterste in het andere. Zij vragen in hun emotionele […]

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie Star of Bethlehem Deze "balsem" of "raadgever van de ziel" ondersteund in situaties die het gevolg zijn van een onverwerkte emotionele lichamelijke of geestelijke vrees, ongeacht of deze recent of lang geleden gebeurd is. De schokkende gebeurtenis, waarvan de betrokkene zich soms niet meer bewust is, is emotioneel nog niet helemaal verwerkt. […]

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie Sweet Chestnut Ter emotionele ondersteuning voor hen die volslagen wanhopig en radeloos zijn en geen enkele uitweg meer zien. De emotionele grenzen van hun belastingvermogen zijn nu, na een periode van volgehouden moed waarin ze alles probeerden, volledig overschreden. Zij weten niet hoe het nu nog verder moet en voelen zich hopeloos […]

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie Vervain Vervain-mensen zijn de idealisten onder ons. Met onrecht kunnen ze totaal niet omgaan. Ze kunnen voortduren bezig zijn anderen van hun ideeën te overtuigen. Ze zetten zich geestdriftig in voor hun ideeën, maar voor andere zaken hebben ze geen belangstelling, dat zijn voor hen bijkomstigheden. Ze hebben een doel in het […]

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie Vervain Ter emotionele ondersteuning voor dominante personen met bazige en tirannieke neigingen die anderen van hun superioriteit en bekwaamheid willen overtuigen. Ze ervaren een gevoel van zelfverzekerdheid, ambitieus en begerig naar macht en zullen vaak meedogenloos de ander hun wil opdringen of absolute gehoorzaamheid eisen. Het zijn mensen die snel tot handelen […]

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie Walnut Ter ondersteuning voor personen die twijfelen alvorens de laatste definitieve stap te nemen voor een nieuw begin. Ze houden teveel rekening met tradities, conventies en mening van anderen. Emotioneel worstelen ze met een tijdelijk gevoel van onzekerheid en zijn door hun onevenwichtigheid van buitenaf te beïnvloeden . Eigenschap Overgevoeligheid voor denkbeelden, […]

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie Water Violet Ter emotionele ondersteuning voor personen die door hun trotse persoonlijkheid een hoogmoedige en afstandelijke indruk nalaten. Ze zijn innerlijk gereserveerd en creëren zo een superioriteitsgevoel dat isolement schept. Ze stralen zekerheid en rust uit, gedragen zich nooit opdringerig of luidruchtig, doch kunnen zich verwaand, neerbuigend of uit de hoogte gedragen. […]

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie White Chestnut Ter emotionele ondersteuning voor hen die geplaagd worden door een onophoudelijke stroom van ongewenste gedachten die men niet kan kwijtraken. Ze voeren innerlijke discussies en eindeloze gesprekken met zichzelf zonder zich een ogenblik van verpozing te gunnen. Eigenschap Aanhoudende ongewenste gedachten, discussies in gedachten, gesprekken in gedachten, 'grammofoonplaat-denken', doorlopend moe. […]

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie Wild Oat Ter emotionele ondersteuning voor personen die door hun grote begaafdheid en veelzijdige belangstelling gemakkelijk zouden moeten slagen, maar die nog niet ontdekt hebben welk helder, gedefinieerd levensdoel zij willen nastreven. Zij versnipperen hun aandacht teveel, hebben te vage ambities en eindigen moedeloos en ontevreden omdat zij hun taak in het […]

 8,95 incl. btw

Berusting, lusteloos, vermoeidheid die met niets weggaat, vermoeidheid die 'geen reden heeft', hebben innerlijke de strijd opgegeven, voelt zich geestelijk leeggezogen, futloos.

 8,95 incl. btw

Bach bloesem remedie Willow Ter emotionele ondersteuning voor verbitterde personen, zich ergerende en haatdragende personen die zich het slachtoffer voelen van het noodlot of de schuld altijd bij anderen zoeken. Ze ervaren snel beledigd te zijn, zijn zwartkijkers en spelbedervers, die het goede humeur of optimisme van anderen ondermijnen of hen hun beter lot, geluk […]
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram