T: +31 (0) 20 659 3228 | T: +31 (0) 20 659 7332 | E: info@starremedies.nl | I: www.starremediesshop.nl

Menu
Winkelwagen
Item added Item updated Item removed

Geen producten in je winkelwagen.

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem remedie Rock Water van Healing Herbs

Emotionele ondersteuning voor strenge, onbuigzame mensen die starre principes en maatstaven naleven. Door hun verregaande zelfdiscipline en fanatische drang naar perfectie onderdrukken ze vitale behoeften en gaan er veel genoegens en levensvreugde aan hen voorbij. Soms zijn zij geneigd tot zelfgenoegzaamheid of een soort emotionele hoogmoed waarbij ze meewarig het hoofd schudden omdat anderen “niet beter weten” en zich hierbij als een modelvoorbeeld willen profileren.

Eigenschap
Hoge idealen, extreme morele opvattingen, idealen, door hun starre voorstellingen van hun leven wordt het leven alleen maar moeilijker, onderdrukking van lustgevoelens.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de Rock Water Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de Rock Water Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths Rock Water Bach Bloesem Remedie

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem remedie Scleranthus van Healing Herbs

Ter emotionele ondersteuning voor besluiteloze en grillige mensen, mensen met een gebrek aan emotioneel innerlijk evenwicht. Ze worden voortdurend heen en weer geslingerd tussen twee mogelijkheden. Hun mening als ook hun stemming zijn voortdurend aan verandering onderhevig; ze vallen van het ene uiterste in het andere. Zij vragen in hun emotionele tweestrijd geen raad aan anderen en laten door hun onevenwichtigheid heel wat gunstige gelegenheden onbenut.

Eigenschap
Onzekerheid en besluiteloosheid, wisselende stemming, onstandvastigheid, niet tegen reizen op het water, in de lucht of met de auto kunnen, niet kunnen kiezen tussen twee mogelijkheden.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de Scleranthus Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de Scleranthus Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths Scleranthus Bach Bloesem Remedie

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem remedie Star of Bethlehem van Healing Herbs

Deze “balsem” of “raadgever van de ziel” ondersteund in situaties die het gevolg zijn van een onverwerkte emotionele lichamelijke of geestelijke vrees, ongeacht of deze recent of lang geleden gebeurd is. De schokkende gebeurtenis, waarvan de betrokkene zich soms niet meer bewust is, is emotioneel nog niet helemaal verwerkt. Ze kan heel sterk variëren; het verlies van een dierbare, ontslag, een jobstijding, het meemaken van een ongeval etc.

Eigenschap
Geestelijke schrik, lichamelijke schrik, na een schokkende gebeurtenis blijven hangen in de daarbij horende emotie, misselijk en duizelig na een klap of ongeluk met het hoofd, kwetsbaar.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de Star of Bethlehem Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de Star of Bethlehem Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths Star of Bethlehem Bach Bloesem Remedie

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem remedie Sweet Chestnut van Healing Herbs

Ter emotionele ondersteuning voor hen die volslagen wanhopig en radeloos zijn en geen enkele uitweg meer zien. De emotionele grenzen van hun belastingvermogen zijn nu, na een periode van volgehouden moed waarin ze alles probeerden, volledig overschreden. Zij weten niet hoe het nu nog verder moet en voelen zich hopeloos in een volslagen isolement, doch houden hun verdriet voor zich.

Eigenschap
“De nacht van de ziel”, uiterste emotionele geestelijke vrees, hopeloosheid, wanhoop, eenzaamheid, volkomen vertwijfeld.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de Sweet Chestnut Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de Sweet Chestnut Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths Sweet Chestnut Bach Bloesem Remedie

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem remedie Vervain van Healing Herbs

Vervain-mensen zijn de idealisten onder ons. Met onrecht kunnen ze totaal niet omgaan. Ze kunnen voortduren bezig zijn anderen van hun ideeën te overtuigen. Ze zetten zich geestdriftig in voor hun ideeën, maar voor andere zaken hebben ze geen belangstelling, dat zijn voor hen bijkomstigheden. Ze hebben een doel in het leven en rusten niet voordat ze dat doel bereikt hebben. Hierbij geldt dat ze hoge eisen stellen aan zichzelf. In hun verlangen anderen van hun goede ideeën te overtuigen, schieten ze hun doel nogal eens voorbij en kunnen anderen ze nogal vermoeiend vinden.

Eigenschap
Idealisten, teveel geestdrift, extreme belasting van het emotionele spanningsveld, innerlijke onrust, een altijd aanwezig gevoel van spanning, perfectionisten, kunnen niet tegen onrechtvaardigheid.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de Vervain Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de Vervain Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths Vervain Bach Bloesem Remedie

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem remedie Vervain van Healing Herbs

Ter emotionele ondersteuning voor dominante personen met bazige en tirannieke neigingen die anderen van hun superioriteit en bekwaamheid willen overtuigen. Ze ervaren een gevoel van zelfverzekerdheid, ambitieus en begerig naar macht en zullen vaak meedogenloos de ander hun wil opdringen of absolute gehoorzaamheid eisen. Het zijn mensen die snel tot handelen komen.

Eigenschap
Overheersend zijn, eerzucht, onbuigzaamheid, streng, dominant, gevoelsarm, zelfverzekerd.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de Vine Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de Vine Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths Vine Bach Bloesem Remedie

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem remedie Walnut van Healing Herbs

Ter ondersteuning voor personen die twijfelen alvorens de laatste definitieve stap te nemen voor een nieuw begin. Ze houden teveel rekening met tradities, conventies en mening van anderen. Emotioneel worstelen ze met een tijdelijk gevoel van onzekerheid en zijn door hun onevenwichtigheid van buitenaf te beïnvloeden .

Eigenschap
Overgevoeligheid voor denkbeelden, beïnvloedbaar, verbreken van oude banden, climacterium, verhuizing, verandering van beroep, verandering van school, pensionering, uitleef-fase, ‘de ondersteunende bloesem die de emotionele doorbraak bewerkt’.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de Walnut Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de Walnut Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths Walnut Bach Bloesem Remedie

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem remedie Water Violet van Healing Herbs

Ter emotionele ondersteuning voor personen die door hun trotse persoonlijkheid een hoogmoedige en afstandelijke indruk nalaten. Ze zijn innerlijk gereserveerd en creëren zo een superioriteitsgevoel dat isolement schept. Ze stralen zekerheid en rust uit, gedragen zich nooit opdringerig of luidruchtig, doch kunnen zich verwaand, neerbuigend of uit de hoogte gedragen.

Eigenschap
Trots, gereserveerdheid, zich uit de hoogte gedragen, ‘anderen vinden mij verwaand’, geïsoleerd, je alleen voelen.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de Water Violet Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de Water Violet Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths Water Violet Bach Bloesem Remedie

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem remedie White Chestnut van Healing Herbs

Ter emotionele ondersteuning voor hen die geplaagd worden door een onophoudelijke stroom van ongewenste gedachten die men niet kan kwijtraken. Ze voeren innerlijke discussies en eindeloze gesprekken met zichzelf zonder zich een ogenblik van verpozing te gunnen.

Eigenschap
Aanhoudende ongewenste gedachten, discussies in gedachten, gesprekken in gedachten, ‘grammofoonplaat-denken’, doorlopend moe.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de White Chestnut Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de White Chestnut Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths White Chestnut Bach Bloesem Remedie

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem remedie Wild Oat van Healing Herbs

Ter emotionele ondersteuning voor personen die door hun grote begaafdheid en veelzijdige belangstelling gemakkelijk zouden moeten slagen, maar die nog niet ontdekt hebben welk helder, gedefinieerd levensdoel zij willen nastreven. Zij versnipperen hun aandacht teveel, hebben te vage ambities en eindigen moedeloos en ontevreden omdat zij hun taak in het leven niet vinden.

Eigenschap
‘Opgebrandheid’, emotionele innerlijke leegte, geen doel in het leven, onzekerheid, extreme somberheid, ontevredenheid, ’12 ambachten 13  ongelukken’, met niets blij meer zijn in het leven, vage klachten die in geen enkel ziektebeeld te passen zijn.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de Wild Oat Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de Wild Oat Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths Wild Oat Bach Bloesem Remedie

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem remedie Wild Rose van Healing Herbs

Ter emotionele ondersteuning voor hen die, alhoewel de omstandigheden niet zo hopeloos of negatief zijn, de strijd volledig hebben opgegeven. Ze voelen zich totaal onverschillig, berusten willoos in hun lot en door hun passief gedrag belanden ze in een gevoel van gebrek aan motivatie die hen lusteloos en vermoeid maakt.

Eigenschap
Berusting, lusteloos, vermoeidheid die met niets weggaat, vermoeidheid die ‘geen reden heeft’, hebben innerlijk de strijd opgegeven, voelt zich emotioneel geestelijk leeggezogen, futloos.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de Wild Rose Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de Wild Rose Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths Wild Rose Bach Bloesem Remedie

 6,50 13,00 incl. btw

Wissen

Bach bloesem Willow van Healing Herbs

Ter emotionele ondersteuning voor verbitterde personen, zich ergerende en haatdragende personen die zich het slachtoffer voelen van het noodlot of de schuld altijd bij anderen zoeken. Ze ervaren snel beledigd te zijn, zijn zwartkijkers en spelbedervers, die het goede humeur of optimisme van anderen ondermijnen of hen hun beter lot, geluk of gezondheid misgunnen. Ze accepteren hulp van anderen als iets vanzelfsprekends, doch kennen geen dankbaarheid.

Eigenschap
Haat, verbittering, afgunst, woede die binnenin blijft smeulen, ‘waaraan heb ik dat verdiend’, slachtoffer van het noodlot.

Ainsworth
Bij ons kunt u ook de Willow Bach Remedie kopen van Ainsworths. De verhouding van de Willow Bach bloesem remedie van Ainsworths is 1:240 wat inhoud dat je minder druppels gebruikt dan Healing Herbs die 1:400 is. Ainsworths Willow Bach Bloesem Remedie

crossmenu