Californische FES Flower Essences

 9,00 16,00 incl. btw

SUNFLOWER Draagt bij aan de ontwikkeling van individualiteit; ter emotionele ondersteuning voor het overwinnen van zowel egoïsme als onevenwichtige zelfverloochening. Voor het in evenwicht brengen van relaties met vader figuren en met het mannelijke principe in de ontwikkeling van de ziel. Inhoud: 7,5ml. of 30ml.

 9,00 16,00 incl. btw

SWEET PEA Ter emotionele ondersteuning van sociale verantwoordelijkheid en sociale binding, draagt bij het overwinnen van sociale vervreemding of conflicten; bij vrees voor sociale verplichtingen. Geeft het gevoel dat je erbij hoort op aarde. Inhoud: 7,5ml. of 30ml.

 9,00 16,00 incl. btw

TANSY Ter emotionele ondersteuning voor het nemen van beslissende actie om zijn/haar doel te bereiken; draagt bij aan het overwinnen van aarzelingen en trage besluiteloosheid. Inhoud: 7,5ml. of 30ml.

 9,00 16,00 incl. btw

TIGER LILY Draagt bij aan samenwerking; hulp en onderlinge steun. Ter emotionele ondersteuning om vijandigheid en agressie om te zetten in positieve actie voor het welzijn van anderen. Aan het werk gaan voor wereld-evolutie. Inhoud: 7,5ml. of 30ml.

 9,00 16,00 incl. btw

TRILLIUM Onbaatzuchtigheid, werken voor het algemeen welzijn, het opofferen van persoonlijke verlangens, het overwinnen van hebzucht en machtswellust. Ter emotionele ondersteuning voor hen die zich gebonden of teruggehouden voelen door lagere instincten als hebzucht en machtswellust. Inhoud: 7,5ml. of 30ml.

 9,00 16,00 incl. btw

TRUMPET VINE Draagt bij aan vitaliteit, kleur en emotionele kracht in zelf-expressie, gezonde zelf-handhaving, om zwakheid en levenloosheid in uitdrukking te overwinnen, speciaal met spreken. Inhoud: 7,5ml. of 30ml.

 9,00 16,00 incl. btw

VIOLET Ter emotionele ondersteuning om een gezonde relatie tot de groep kennen, openheid naar anderen; het overwinnen van schuchterheid en verlegenheid, speciaal in groepen. Voor personen die ervaren de neiging hebben zich terug te trekken of zich terughoudend op te stellen met betrekking tot sociale contacten. Inhoud: 7,5ml. of 30ml.

 9,00 16,00 incl. btw

YARROW Draagt bij aan de versterking van het innerlijke licht en de aura tijdens negativiteit en disharmonie, geeft emotionele ondersteuning tegen overgevoeligheid en kwetsbaarheid. Inhoud: 7,5ml. of 30ml.

 9,00 16,00 incl. btw

YARROW ENVIRONMENTAL SOLUTION Een combinatie van Yarrow, Arnica en Echinacea. Een algemeen versterkende bloesem essence die bijdraagt om de invloeden van schadelijke technologische en negatieve omgevingen van de moderne wereld aan te kunnen. De Yarrow Environmental Solution geeft een emotionele ondersteuning in bescherming tegen 'de etherische uitwerking van straling en van andere schadelijke giftige stoffen […]

 9,00 16,00 incl. btw

YELLOW STAR TULIP Ter emotionele ondersteuning van een gevoelig medeleven, af kunnen stemmen op de gevoelens en ervaringen van anderen; het kunnen spreken en genezen door gevoelige afstemming op anderen. Ervaart emoties als: ongevoelig voor het lijden van anderen; je niet bewust zijn van de gevolgen van je handelingen. Inhoud: 7,5ml. of 30ml.

 9,00 16,00 incl. btw

YERBA SANTA Verademing bij emotionele spanning, spiritueel inzicht in emoties, voor emotionele beklemming, speciaal in de borst. Draagt bij aan het uiten van menselijke emoties, speciaal pijn en droefheid. Inhoud: 7,5ml. of 30ml.

 9,00 16,00 incl. btw

ZINNIA Draagt bij aan gelach, blijheid, verlichting en bevrijding van spanning; een kinderlijke speelse houding ten opzichte van het leven; het innerlijke kind accepteren, ter emotionele ondersteuning voor mensen die te serieus zijn, bij saaiheid. Inhoud: 7,5ml. of 30ml.
1 5 6 7

Geen levering tussen 29 Juli en 12 Augustus; wel 7% extra korting met kortingscode extrakorting. Geldig vanaf 28 juli. Lees verder

X
crossmenu